Arısüt Hukuk

İş Hukuku

İş Hukuku;  işçi hakları, çalışma koşulları, ücret, işçi  ve işveren sendikaları ve işverenler ile işçiler arasındaki iş ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.

Hangi Davalar İş Hukukunun Kapsamındadır?

İş davaları olarak da bilinen iş hukukundan kaynaklanan davalar, uygulamada sıklıkla;

 • İşe İade Davası,
 • İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davaları,
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatları İle Fazla Çalışma Alacakları, Yıllık Ücretli İzin Alacakları Gibi İşçilik Alacaklardan Kaynaklanan Davalar
 • Hizmet Tespiti Davası,

 

 • Kötü Niyet Tazminatı Davası,
 • İş Kanunu Madde 24 Ve 25’ten Kaynaklanan Haksız Feshin Tespiti Davaları
 • Haksız Fesihten Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Davalar
 • Feshin Geçerliliğinin Tespiti Davası olarak görülmektedir.

İşçilik Alacakları

4857 Sayılı İş Kanunda düzenlenen işçilik alacakları; işçinin çalışmasının karşılığı olan ücret, tazminat, fazla mesai ücreti, vb. şeklindeki parasal haklar olarak tanımlanabilir.

Bu tanıma göre işçilik hakları;

 • Ücret Alacağı
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Fazla çalışma ve fazla saatlerle çalışma alacakları

 

 • Yıllık ücretli izin Alacakları
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacakları
 • Hafta Tatili Ücreti Alacağı
 • Asgari Geçim İndirimi

Hizmet Alanlarımız

Arısüt Hukuk Grubu olarak işçi ve işveren vekilli olarak hukuki tavsiye ve barışçıl çözüm yollarından olan arabuluculuk süreci başta olmak üzere;  işe iade davaları,  kıdem ve ihbar tazminatları dahil işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar ve iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan davalar ile hem işçi hem de işveren açısından haklı sebebe veyahut geçerli nedene dayanan iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Sıkça Sorulan
Sorular

 • Tahkim başvurusu nasıl yapılır?
  Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilmek için öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılması zorunludur. Bu başvuruya sigorta şirketi olumsuz bir cevap verir veya hiçbir cevap vermezse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.
 • Kimler tahkim başvurusunda bulunabilir?
  Tahkim komisyonuna başvurabilmek için uyuşmazlığın daha önce mahkeme , Tüketici Hakem Heyeti ya da kanundaki haller nedeniyle tahkime intikal etmemiş olması gerekmektedir. Bu gibi durumların dışında sigorta ettiren kişiler ya da sigortadan fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler , üye sigorta şirketleri hakkında tahkim başvurusunda bulunabilirler.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun bir süresi var mıdır?
  Maddi hasarlı trafik kazalarında olayın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tahkim komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular ne kadar sürede sonuçlanır?
  Başvurunun hakeme iletildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde dosyanın sonuçlandırılması kanuni bir zorunluluktur.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna hangi konular için başvuruda bulunulabilir?
  Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için ( hasar bedeli, değer kaybı bedeli , kazanç kaybı vb.) başvuruda bulunmanız mümkündür.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru sonrasında dava açılabilir mi?
  Uyuşmazlık tutarı 15.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak 15.000 TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda kararın bildiriminden itibaren on gün içinde komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. Ayrıca uyuşmazlık tutarı 238.731,00 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı da temyiz yoluna başvuru yapılabilir. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.
 • Hangi durumlarda değer kaybı bedelini talep edebilirim?
  Karışmış olduğunuz maddi hasarlı trafik kazalarında %100 kusurlu olmanız dışında , karşı aracın trafik sigortacısından aracınızın uğramış olduğu değer kaybı bedelini talep edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Kurumsal Referanslarımız

;

Bir uzmandan bilgi
almak için lütfen

Bize Ulaşın