Arısüt Hukuk

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, sağlığının ve güvenliğinin korunması adına, tüketicinin zararlarını tazmin etme amacı taşıyan hukuk dalıdır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda işbu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek, tüketiciyi aydınlatmak ve bilinçlendirici önlemleri almak olarak belirtilmiştir.

Kanunda tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak, tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlanmıştır.

Tüketici Hukuku Departmanımız, Tüketici Hakem Heyetine başvuru, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz, Tüketici Kanunundan doğan tazminat ve sair davalar konusunda hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Kasko Poliçesi kapsamında araç hasar onarım bedeli ve değer kaybı talepleri açısından sigorta tazminatları
 • Tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Tüketici hukukundan kaynaklı menfi tespit davaları
 • Ayıplı mal satışı ya da ayıplı hizmet verilmesinden kaynaklı davalar.

Sıkça Sorulan
Sorular

 • Tahkim başvurusu nasıl yapılır?
  Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilmek için öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılması zorunludur. Bu başvuruya sigorta şirketi olumsuz bir cevap verir veya hiçbir cevap vermezse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.
 • Kimler tahkim başvurusunda bulunabilir?
  Tahkim komisyonuna başvurabilmek için uyuşmazlığın daha önce mahkeme , Tüketici Hakem Heyeti ya da kanundaki haller nedeniyle tahkime intikal etmemiş olması gerekmektedir. Bu gibi durumların dışında sigorta ettiren kişiler ya da sigortadan fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler , üye sigorta şirketleri hakkında tahkim başvurusunda bulunabilirler.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun bir süresi var mıdır?
  Maddi hasarlı trafik kazalarında olayın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tahkim komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular ne kadar sürede sonuçlanır?
  Başvurunun hakeme iletildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde dosyanın sonuçlandırılması kanuni bir zorunluluktur.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna hangi konular için başvuruda bulunulabilir?
  Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için ( hasar bedeli, değer kaybı bedeli , kazanç kaybı vb.) başvuruda bulunmanız mümkündür.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru sonrasında dava açılabilir mi?
  Uyuşmazlık tutarı 15.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak 15.000 TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda kararın bildiriminden itibaren on gün içinde komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. Ayrıca uyuşmazlık tutarı 238.731,00 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı da temyiz yoluna başvuru yapılabilir. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.
 • Hangi durumlarda değer kaybı bedelini talep edebilirim?
  Karışmış olduğunuz maddi hasarlı trafik kazalarında %100 kusurlu olmanız dışında , karşı aracın trafik sigortacısından aracınızın uğramış olduğu değer kaybı bedelini talep edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Kurumsal Referanslarımız

;

Bir uzmandan bilgi
almak için lütfen

Bize Ulaşın